Truca'ns

Política de privadesa de webs i aplicacions

General

La present política de privadesa té com a finalitat informar de com RaccTel+ tractarà les dades personals que es puguin recollir a través de les pàgines webs de les quals és titular, així com en els seus perfils de xarxes socials i qualsevol altra plataforma digital o mitjà electrònic en les quals es tractin dades personals. RaccTel+ es reserva el dret de modificar aquests termes per tal d’adequar-los a les novetats legals o jurisprudencials. En aquests supòsits s’anunciaran en aquesta pàgina els canvis introduïts amb antelació raonable a la seva posada en pràctica. La utilització dels nostres serveis una vegada comunicat aquest canvi n’implicarà l’acceptació.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament és la Societat Euskaltel, SAU, amb CIF A-48766695 i domicili al Parc Tecnològic Edifici 809 48160 Derio (Bizkaia). Podeu contactar amb la nostra Delegada de Protecció de Dades (DPD o DPO) enviant un correu electrònic a dpd@euskaltel.com.

Amb quina finalitat tractem les dades i sota quina legitimació?

Les dades que recaptem de l’usuari seran tractades amb les finalitats següents:
 • Gestionar la prestació dels serveis sol·licitats per l’usuari a través de la web, com ara la consulta de cobertura, la participació en sortejos i concursos, l’atenció a consultes, el velocímetre, la participació en fòrums i blogs, i l’enviament del butlletí d’informació.

  La base de legitimació per a aquest tractament és la relació contractual. Encara que siguin gratuïts, la prestació dels serveis suposa una relació contractual. Les dades tractades inclouen dades identificatives i de contacte, adreça, adreça IP i altres dades personals facilitades per l’interessat o sol·licitades en l’acció promocional. Aquestes dades es conservaran mentre es presti el servei, i després d’això, durant el termini de prescripció d’obligacions legals.
 • Contactar amb l’usuari per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, en cas que hagués iniciat un procés de contractació a través de la web que no s’hagués finalitzat per qualsevol causa, Carret Abandonat, amb la finalitat d’intentar reprendre la contractació i interessar-nos pels motius de l’abandó o fallada.

  La base de legitimació és, en aquest cas, l’interès legítim de la Societat de reprendre un procés de contractació fallit i de conèixer les causes d’abandonament per tal de millorar el procés. Les dades tractades inclouen dades identificatives, de contacte i d’altres aportades durant la contractació arran de la seva interrupció, com són l’adreça i els serveis/productes contractats. Les dades es tractaran durant 30 dies una vegada produït l’abandó en el procés.
 • Proporcionar informació comercial de productes o serveis de la Societat per qualsevol via, inclosos mitjans electrònics.

  La base de legitimació és el consentiment que l’usuari haurà prestat a través dels formularis de la web, com per exemple Et truquem. Es tractaran dades identificatives i de contacte, veu, tipologia de productes o serveis i qualsevol dada que ens proporcionis en els nostres formularis; i seran tractades mentre no ens en retiris el consentiment prestat.
 • Comunicar les teves dades a unes altres Societats del Grupo Empresarial, perquè et puguin remetre informació comercial dels seus propis productes i serveis per qualsevol via, inclosos mitjans electrònics.

  La base legitimadora serà el consentiment. Les dades facilitades podran ser dades identificatives i de contacte, veu, tipologia de productes i serveis contractats, i seran tractades mentre no ens en retiris el consentiment prestat.
 • Conèixer com els usuaris de la pàgina web hi interactuen mitjançant l’ús de galetes. Amb base legitimadora l’interès legítim o el consentiment, segons el cas.

  Tens accessible tota la informació sobre les dades tractades i els terminis de tractament a través de la informació de galetes
Com a finalitat ulterior a les citades, i després d'un procés d’anonimització basat en el nostre interès legítim de millora dels processos interns, les dades dels tractaments anteriors podran ser utilitzades per a la millora de la qualitat dels serveis prestats a no clients, processos de comercialització, d’atenció de dubtes, etc. En aquests processos d'anàlisi de les dades anonimitzades, es podran utilitzar sistemes d’Intel·ligència Artificial.

En qualsevol cas, no es prendran decisions automatitzades amb impacte jurídic en els usuaris, i únicament se’n realitzarà un perfil en el cas de tenir el consentiment per a les galetes de publicitat comportamental. Més informació a Galetes.

A qui comuniquem les vostres dades?

Les dades recaptades per a les finalitats esmentades no són comunicades a tercers, excepte en cas d’obligació legal o requeriment judicial, llevat que consentis que comuniquem les teves dades identificatives i de contacte a altres empreses del nostre grup empresarial
D’altra banda, podran tenir accés a les dades personals els encarregats del tractament, és a dir, els prestadors de serveis que, per al desenvolupament de les seves funcions, hagin d’accedir a les teves dades personals. Els prestadors de serveis que accedeixen a les teves dades personals, amb caràcter general, es dediquen als sectors de sistemes d’informació i tecnologia, i a sectors de publicitat i televenda.

Transferències internacionals

La Societat no té previst dur a terme transferències internacionals de dades personals amb caràcter general, si bé pot comptar amb algun proveïdor que requereixi tractar dades d’usuaris des de fora de l’Espai Econòmic Europeu, com ara algun servei tècnic o de suport, sobre la base de l’execució del contracte en els termes previstos en les finalitats de la taula anterior. En aquests casos, la Societat s’assegura de disposar de les garanties adequades. Aquestes garanties solen consistir en la subscripció de clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea amb aquells proveïdors que es trobin en aquesta situació o normes corporatives vinculants, depenent de cada cas. Si vols obtenir una còpia o informació sobre aquestes garanties, pots escriure a la nostra Delegada de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic indicada en l’apartat 1.1.

Durant quant de temps conservarem les dades?

Sense perjudici dels terminis de conservació manifestats en l’apartat 1.2, amb caràcter general, les dades podran ser conservades el temps necessari per atendre les finalitats que van motivar-ne el tractament i, després d’això, de manera bloquejada, fins a la prescripció d’obligacions legals derivades del tractament.

Quins són els vostres drets?

T’informem que, conforme el que es preveu en la legislació de protecció de dades, tens els drets següents:
 • Dret d’accés: Conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.
 • Dret de rectificació: Sol·licitar la modificació de les dades perquè són inexactes o no veraces.
 • Dret de portabilitat: Obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que estiguin sent tractades.
 • Dret a la limitació del tractament en els casos recollits en la Llei.
 • Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les dades quan el tractament ja no resulti necessari.
 • Dret d’oposició: Sol·licitar el cessament en l’enviament de comunicacions comercials en els termes abans indicats.
 • Dret de revocar el consentiment prestat. Es pot fer en qualsevol moment trucant a atenció al client o a través de l’àrea privada.
Tens informació detallada sobre cada dret, així com ajuda per exercitar-los a la nostra web. Pots exercitar aquests drets mitjançant correu postal a l’adreça Parc Tecnològic Edifici 809 48160 Derio (Bizkaia) o bé o mitjançant correu electrònic a l’adreça doku@euskaltel.com indicant el dret a exercitar i acompanyant la documentació requerida. Així mateix, t’informem que pots interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a www.aepd.es.
En el cas que tinguis algun dubte sobre el tractament de les dades personals, pots contactar amb la nostra Delegada de Protecció de Dades (DPD o DPO) enviant un correu electrònic a dpd@euskaltel.com.

Codis de conducta

RaccTel+ està adherida al Código de Conducta Tratamiento de datos en la Actividad Publicitaria, que té com a finalitat demostrar el compliment de les obligacions de protecció de dades en els tractaments amb finalitats publicitàries o que versen sobre publicitat.
Consulta aquí tota la informació sobre aquest codi de conducta.

Comprova la cobertura de fibra a Racctel

Vols contractar?

T'assessorem gratuïtament

Dl.-Dv, de 9-22h, dissabtes de 9-14h

Truca'ns al

911 934 939

Et truquem

c2c.popup.callTitle2

A RACCtel+ tractarem les teves dades per informar-te dels nostres serveis, en relació amb aquesta sol·licitud o en el futur, fins que en retiris el consentiment. Pots exercitar els teus drets amb docu@euskaltel.com.
Més info
aquí.
Si ja ets client,
truca'ns al
1744

Gràcies per contactar amb Racctel+!

Hem rebut les teves dades correctament

Un dels nostres assessors comercials et trucarà des del número:

911 934 939

c2c.occupiedLines.title

c2c.occupiedLines.subtitle

operator

Vols contractar?

t'assessorem GRATUÏTAMENT

operator

Vols contractar?

t'assessorem  GRATUÏTAMENT