Truca'ns

Com puc interpretar la meva factura correctament?

La factura habitual es divideix en 5 blocs fonamentals:
 1. Identificació de la factura
, hi apareix el número de factura (format per codis alfanumèrics) i la data d'emissió.
 1. Dades del client
, nom, dos cognoms, DNI i adreça. Pel que fa a l'adreça, s'indica tant l'adreça habitual (adreça fiscal) com l'adreça d'enviament de factura.
 1. Resum dels serveis facturats
, on es mostren els conceptes següents:
 1. Quotes d'alta i els descomptes corresponents
.
 1. Quotes mensuals i els consums corresponents
.
Podràs parlar sense parar amb uns altres fixos nacionals les 24 hores del dia. En aquests casos, en el resum només es detallaran les quotes mensuals i els consums.
Es detallaran les regularitzacions següents:
 • Compensacions per interrupció temporal del servei no subjecte a IVA.
 • Regularitzacions en la factura actual.
 • Consums pendents de facturar.
 • Bases imposables de l'IVA:
  • 21 % d'IVA per a quotes mensuals i consums.
  • Base no subjecta a IVA (compensacions automàtiques per interrupció del servei).
 • Historial de consum respecte de la telefonia fixa: gràfic comparatiu de la facturació del client durant els 6 últims mesos.
 • Dades de domiciliació bancària, on s'indiquen les dades següents:
  • Titular del compte.
  • Nom i adreça de la sucursal bancària on el client té domiciliada la factura.
  • Número de compte: per qüestions de seguretat, els últims 4 dígits apareixen ocults amb asterisc. Recorda que per a qualsevol consulta sobre la factura, dades personals o productes contractats, per seguretat et sol·licitarem que ens indiquis els últims 10 dígits del compte bancari.
  • Data en la qual es presentarà la factura a cobrament.
 • Relació de serveis facturats, on es mostren tots els productes contractats, organitzats per 'categories de producte'. L'ordre en el qual apareixen les 'categories' és el mateix que segueix l'apartat 'Resum de Serveis Facturats'. Sobre la barra que descriu els conceptes generals s'indica l'import total que es facturarà per aquest servei, amb un sumatori de tots els conceptes detallats en els subapartats que el componen.

Aquesta resposta t'ha estat útil?

Moltes gràcies! Ho tindrem en compte.