Truca'ns

Com es visualitza en la factura?

El cànon apareixerà desglossat en la factura del terminal.
Exemple

Aquesta resposta t'ha estat útil?

Moltes gràcies! Ho tindrem en compte.