Dret de supressió

Mitjançant aquest dret podràs sol·licitar-nos que suprimim les dades personals que sobre la teva persona estiguem tractant en el moment de la sol·licitud. Recorda que, si encara existeix una relació contractual vigent entre nosaltres, no suprimirem les teves dades fins que aquesta relació s'hagi finalitzat completament i s'hagin regularitzat totes les dades associades en els nostres sistemes. En termes generals, això suposa que fins que no s'hagi pagat l'última factura i transcorreguts tres mesos per assegurar que encara pots reclamar-la fàcilment i que no es produeixen devolucions, no es produirà la supressió de les teves dades. T'informem que la supressió de les teves dades com a client es produirà complint amb el que recull l'article 32 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: “… la identificació i la reserva d'aquestes, amb l'adopció de mesures tècniques i organitzatives, per impedir-ne el tractament, inclosa la visualització, excepte per a la posada a disposició de les dades als jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, per a l'exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i només pel termini de prescripció d'aquestes”. I únicament s'esborraran completament quan finalitzin els terminis de prescripció indicats.

Per a no clients que estan rebent comunicacions comercials telefòniques et remetem a l'apartat d'oposició, encara que les teves dades seran eliminades igualment en exercir aquest dret.Per fer-ho, pots emplenar el formulari inclòs més avall, adjuntar una còpia del teu DNI (en cas d'actuar per mitjà d'un representant legal cal aportar còpia del DNI del representant, a més del document que reculli la representació) i enviar-nos-ho al correu electrònic docu@racctelplus.com o a la següent adreça postal: apartat de correus 2096, 15080 La Corunya.

Si no ets client, només cal que, per aquestes mateixes vies, ens facilitis alguna dada per poder localitzar-te. Si ens cal alguna cosa més, t'ho indicarem.

En el termini d'un mes t'informarem sobre l'acceptació o denegació de la teva petició. O si la sol·licitud fos molt complexa per a nosaltres, aquest termini podria ampliar-se fins als tres mesos.

Qualsevol sistema operatiu
Nom: Dret-supresio.pdf
Mida: 215 Kb
Descarrega el formulari de dret de supressió