Dret de portabilitat

Mitjançant aquesta sol·licitud un client ens indicarà que vol que li facilitem, a ell o directament a un altre responsable del tractament, les dades personals referents a ell que tractem sobre la base de la relació contractual mantinguda o a un consentiment expressat, en un format informàtic estructurat d'ús comú.

Recorda que queden excloses d'aquest dret les dades personals que tractem per algun tipus d'obligació legal a la qual estem subjectes, com la llei de conservació de dades, o aquelles que hàgim inferit sobre la base d'anàlisis pròpies de les teves dades. A més, en cas de transferència directa a un altre responsable, recorda que primer hauràs de contactar amb ell, ja que no té cap obligació de rebre aquestes dades.

Finalment, també recorda que aquest dret es refereix exclusivament a dades personals, i que per poder realitzar una portabilitat numèrica associada al canvi de proveïdor de serveis de telecomunicació existeix una legislació específica i has d'adreçar-te al proveïdor receptor per donar-te d'alta, i serà aquest proveïdor qui gestionarà amb nosaltres la portabilitat.

Per a això, has d'emplenar el formulari inclòs, adjuntar una còpia del teu DNI (en cas d'actuar per mitjà d'un representant legal cal aportar còpia del DNI del representant, a més del document que reculli la representació) i enviar-nos-ho al correu electrònic docu@euskaltel.es o a la següent adreça postal: apartat de correus 2096, 15080 La Corunya.

En el termini d'un mes t'informarem sobre l'acceptació o denegació de la teva petició. O si la sol·licitud fos molt complexa per a nosaltres, aquest termini podria ampliar-se fins als tres mesos.

Qualsevol sistema operatiu
Nom: Dret-portabilitat.pdf
Mida: 218 Kb
Descarrega el formulari de dret de portabilitat