Dret d'exclusió de publicitat

Mitjançant aquesta petició un Client ens indicarà que desitja que les seves dades incloses en guies i repertoris telefònics no puguin ser utilitzades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial. En aquest cas les teves dades seran cedides a la CNMC amb la finalitat exclusiva que els responsables d'aquests serveis hi tinguin accés per a la publicació.

Per a això, has d'emplenar el formulari inclòs, adjuntar una còpia del teu DNI (en cas d'actuar per mitjà d'un representant legal cal aportar còpia del DNI del representant, a més del document que reculli la representació) i enviar-nos-ho al correu electrònic docu@racctelplus.com o a la següent adreça postal: apartat de correus 2096, 15080 La Corunya.

En el termini d'un mes t'informarem sobre l'acceptació o denegació de la teva petició.

Qualsevol sistema operatiu
Nom: dret-exclusio-finalitats-publicitaries.pdf
Mida: 222 Kb
Descarrega el formulari de dret d'exclusió de publicitat