Dret d'inclusió

Mitjançant aquesta petició ens indicaràs com a client el teu desig de figurar en repertoris telefònics i guies d'abonats. De manera que les teves dades seran cedides a la CNMC amb la finalitat exclusiva que els responsables d'aquests serveis hi tinguin accés per a la publicació.

Per a això, has d'emplenar el formulari inclòs, adjuntar una còpia del teu DNI (en cas d'actuar per mitjà d'un representant legal cal aportar còpia del DNI del representant, a més del document que reculli la representació) i enviar-nos-ho al correu electrònic docu@racctelplus.com o a la següent adreça postal: apartat de correus 2096, 15080 La Corunya.

En el termini d'un mes t'informarem sobre l'acceptació o denegació de la teva petició.

Qualsevol sistema operatiu
Nom: Dret-inclusio-repertoris-telefonics.pdf
Mida: 220 Kb
Descarrega el formulari de dret d'inclusió