Dret d'exclusió

Mitjançant aquesta petició, ens indicaràs com a client que cessem l'enviament de les dades personals a les guies telefòniques i als serveis d'informació sobre números d'abonats o bé que mantinguem l'enviament de dades però que eliminem alguna de les línies telefòniques que han estat enviades.

Per a això, has d'emplenar el formulari inclòs, adjuntar una còpia del teu DNI (en cas d'actuar per mitjà d'un representant legal cal aportar còpia del DNI del representant, a més del document que reculli la representació) i enviar-nos-ho al correu electrònic docu@racctelplus.com o a la següent adreça postal: apartat de correus 2096, 15080 La Corunya.

En el termini d'un mes t'informarem sobre l'acceptació o denegació de la teva petició.

Qualsevol sistema operatiu
Nom: Dret-exclusio-repertoris-telefonics.pdf
Mida: 220 Kb
Descarrega el formulari de dret d'exclusió