Transferències Internacionals

Transferències internacionals de dades

Amb caràcter general no realitzem transferències internacionals de dades. No obstant això, és possible que en determinats casos algun dels nostres proveïdors necessiti accedir-hi des de fora de l’Espai Econòmic Europeu per proporcionar-nos determinats serveis, com poden ser serveis de suport expert, sobre la base de l’execució d’un contracte. En aquests casos concrets, ens assegurem de comptar amb totes les garanties necessàries, que poden consistir en la subscripció amb aquests proveïdors de Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió Europea o Normes Corporatives Vinculants del proveïdor, depenent del cas. Pots obtenir-ne més informació escrivint a dpd@euskaltel.es